Coș

Clasic şi modern în matematica învăţământului primar

45,00 lei

Informații suplimentare

Autor

Format

17.6×25

Pagini

330

ISBN

978-606-94630-8-6

Descriere

Această lucrare are ca obiectiv activitatea personală a elevilor ȋn achiziţionarea cunoştinţelor şi metodelor. Am dori ca această lucrare să fie un ghid ştiinţific pentru mentor (profesor/părinte) pentru selectarea şi propunerea de probleme atât ȋn lecţiile desfăşurate la şcoală, cât şi pentru munca independentă a elevilor desfăşurată acasă. Prin probleme sau teme propuse, putem să extindem limitele imaginaţiei. Prin extinderea limitelor raţiunii putem ȋmbrăţişa universul ȋn totalitatea sa, putând discerne tainele cele mai subtile. Adevărul şi cunoaşterea nu se dobândesc deodată, cucerirea lor necesită un lung şir de eforturi, de observaţii şi un studiu aprofundat, mergând de la simplu la complex, de la ȋntuneric la lumină. În acest sens, vom evidenţia importanţa noţiunilor matematice necesare formării elevului mic, pentru abordarea unor teme importante ce urmează a fi întâlnite în anii următori. Este o justificare adusă programelor şcolare actuale. Pentru a fi un material bogat în informaţii, adresat viitoarelor cadre didactice, am extins aspectele teoretice.

 

Lucrarea se adresează părinţilor în perspectiva apropierii acestora de problematica actuală a învăţământului primar, de susţinere a propriilor copii în ascesiunea acestora în domeniul matematicii, prin perspectiva cunoaşterii istoriei matematicii. Este o invitaţie la lecturi suplimentare benefice spiritului tuturor.

Remarcăm adesea, la personalităţi ale culturii, convergenţa la aceleaşi valori. Prezentăm în acest sens, un exemplu. Matematicianul (şi poetul) Dan Barbilian (Ion Barbu)   afirma că, ceea ce diferenţiază un matematician de un nematematician, este faptul că primul dintre ei, la fiecare pas realizat într-un calcul, ştie ce teoremă se aplică. Cu 300 de ani înantea sa, B.Spinoza referindu-se la numerele proporţionale  2, 4, 3, 6 şi aflarea de către comercianţi al celui de-al patrulea proporţional afirma: „Totuşi ei nu văd în mod adecvat proporţionalitatea numerelor date, şi chiar dacă o observă, atunci nu o fac pe temeiul teoremei citate, ci în mod intuitiv fără vreo operaţie”.   Privind un loc vechi şi familiar prin ochii matematicianului, putem câştiga puterea de a-l vedea pentru prima oară.

Ne imaginăm treptele, pe care copiii le întâmpină, în trecerea de la un ciclu inferior la unul superior. Prin grija şi talentul mentorilor (părinţi şi cadre didactice), putem atenua aceste bariere.

Din acest motiv, am realizat la clasa pregătitoare, prime activităţi didactice care sunt ancorate de pregătirea din ciclul anterior.

Un cadru didactic competent, este ancorat continuu la problematica care se realizează în ciclul imediat superior. Un profesor pentru învăţământul preşcolar, cunoaşte foarte bine cerinţele din învăţământul primar, ş.a.m.d., un profesor de liceu cunoaşte foarte bine programa din facultăţile cu profil din primii doi ani. La examenele didactice, programele au şi conţinuturi din ciclul superior, ceea ce susţine principiul enunţat mai sus. Programele pentru concursurile şcolare, apelează frecvent la aprofundări, extinderi, tocmai pentru a dezvolta abilităţi elevilor cu potenţial ridicat. Amintim, un principiu pedagogic: „pentru a preda, trebuie cunoscut subiectul, de către mentor, de minimum 10 ori mai mult decât discipolul”. Provocările intelectuale dintre mentor şi discipol, pot genera noi studii, noi căutări, ceea ce conduce la un act didactic de calitate. Amintim un alt principiu pedagogic des evidenţiat de personalităţi ale culturii. Estomparea unor abilităţi înnăscute ale elevilor/studenţilor, de către sistemul (uneori inflexibil) al învăţământului de toate gradele, poate prejudicia evoluţia acestora. Reamintim că, dezvoltarea cercetării se realizează exponenţial, iar a învăţământului, liniar. Profesorii curajoşi, inteligenţi şi informaţi, pot sări unele trepte intermediare, pe care discipolii le-au parcurs, pentru a realiza o apropiere dintre aşteptările acestora şi actul didactic realizat.

Din acest motiv, este benefică o pregătire continuă în specialitate a mentorilor. Pe de o parte, pentru mentor, studiul aprofundat creează o bucurie spirituală proprie, iar pe de altă parte, reprezintă o siguranţă în activitatea curentă. Să nu uităm de oglinda în care trebuie să privim fiecare zi pe care o trăim. Adevăratul mentor, îşi studiază imaginea proprie zilnică, în oglindă (cum realizau, de exemplu, pitagoreicii).

Nu în ultimul rând, ne-am dori să fie „o lucrare de bibliotecă” pentru elevi, în care aceştia să realizeze incursiuni în rezolvarea unor probleme, să-i motiveze în generare de noi întrebări, de mici cercetări matematice. Deschiderea acestor „porţi” ale cunoaşterii vor fi benefice în alte discipline pe care le vor studia: informatică, fizică, chimie, biologie, istorie, geografie, logică, filosofie şi arte.

Amintim că toţi matematicienii noştri şi-au făcut ucenicia în paginile Gazetei Matematice. Reamintim că Gazeta Matematică apare fără întrerupere din anul înfiinţării 1895. Iniţiatorii ei (I.Ţ.I.C., adică Ionescu Ion, Ţiţeica Gheorghe, Ioachimescu Andrei, Cristescu Vasile), au realizat necesitatea editării unei reviste de matematici, destinate elevilor, profesorilor, iubitorilor de matematică, pentru ridicarea nivelului matematic al elevilor. Recomandăm cu căldură tuturor participanţilor la actul didactic matematic, antrenarea elevilor la rezolvarea probelemelor propuse din această prestigioasă revistă.

Lucrarea se doreşte a fi un modest omagiu adus regretatului academician Nicolae Victor Teodorescu (1908-2000). Profesorul Teodorescu, cu talent şi pasiune, a condus Gazeta Matematică două decenii şi jumătate. Dânsul a introdus rubrica destinată învăţământului primar, ceea ce a condus la ridicarea nivelului matematic al tinerilor, la o largă răspândire în şcoli a problematicii de valoare. Multe culegeri de matematică, dedicate celor mici, s-au inspirat din această „comoară” ce apare lunar în G.M., încă din anii 1980.

După un studiu adânc, putem afirma parafrazându-l pe Lukács Antal, „cartea se termină, călătoria noastră începe”.

WordPress Lightbox