Despre noi

Editura Universul Academic a fost înfiinţată în anul 2017 și își propune să lanseze pe piață autori care să devină repere în domeniile de cercetare abordate, atât pentru comunitățile academice, cât și pentru cele profesionale.

Caracteristica distinctivă a editurii o constituie publicarea cu preponderenţă de carte universitară şi ştiinţifică din cele mai variate domenii: științe sociale, arte și științe umaniste, matematică și științe ale naturii, științe inginerești, științe biomedicale.

Printre colecțiile editurii se numără: științe economice, științe juridice, filologie, filosofie, istorie și studii culturale, științe ale educației, educație fizică și sport, psihologie, sociologie, informatică, arte vizuale, științe politice și administrative, medicină, teologie, științe militare, informații și ordine publică, arhitectură și urbanism.

Echipa redacţională este formată din redactori şi colaboratori cu experiență de peste zece ani în domeniul editorial.