Coș

Globalizarea societăţii. Globalizarea dreptului

30,00 lei

Informații suplimentare

Autor

, ,

Format

14.5×20

ISBN

978-606-28-1210-2, 978-606-9062-09-8

Pagini

218

Data aparitiei

decembrie 2020

Categorie:

Descriere

Volumul de față reunește cercetări din mai multe domenii, prezentate în cea mai mare parte, pentru prima dată la sesiunea Universității de la Cheia care a avut ca generic: „Globalizarea societății. Globalizarea dreptului”.

Organizată sub egida Asociației „Clubul de la Cheia Victor Dan Zlătescu, în colaborare cu Secția de Drept Internațional și Drept Comparat a Academiei de Științe Juridice din România, Asociația pentru Națiunile Unite din România, membră a Federației Mondiale a Asociațiilor pentru Națiunile Unite, Centrul transdisciplinar pentru Drepturile Omului din SNSPA și Facultatea de Drept Cluj Napoca a Universității Creștine Dimitrie Cantemir și cu contribuția unor membri ai Institutului Internațional de Drept de Expresie și Inspirație Franceze din Paris (IDEF) și ai Institutului European de Drept din Viena/ Bruxelles (ELI), această sesiune a reunit personalități din diferite state ale lumii. Cu acest prilej au fost prezentate rapoarte care au tratat, prin prisma dreptului comparat, a drepturilor omului, a științelor administrative, a sociologiei, istoriei, economiei și managementului teme legate de statul post-modern și riscurile globalizării și de globalizarea dreptului. Menționăm astfel, cu titlu de exemplu, analiza efectuată în studiile prezentate, a provocărilor globalizării în administrația publică sau tendințele din procesul de formalizarea a normelor juridice pentru adaptarea la uzul și exercițiul comun al mutațiilor în spațiul social și implicit și juridic, generate de inteligența artificială, implementarea Cartei etice europene privind utilizarea inteligenței artificiale în sistemele juridice sau comentariile de jurisprudență. La fel de interesante au fost rapoartele care s-au referit la „analfabetismul funcțional”, la evoluția dreptului la educație și a dreptului la cultură în România, utilizând inteligența artificială, în contextul globalizării sau la respectarea dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos, respectarea normelor Convenției-cadru privind schimbările climatice în condițiile globalizării, importanța creării unui spațiu de securitate și justiție comun la nivelul Uniunii Europene și evoluția instituției Avocatului poporului în contextul globalizării. De un interes aparte s-au bucurat cercetările care au oferit o viziune globală comună a guvernanței privind migrația sau care s-au referit la inteligența artificială și migrația. Nu în ultimul rând, trebuie menționată comunicarea privind Sfântul Scaun – o guvernare globală care va îndemna, credem, cititorul la reflecție. În cadrul reuniunii, un moment aparte l-a constituit lansarea de către conducerea Editurii Universul Academic a lucrării consacrate conferinței din anul precedent.

Amplul dialog dintre personalitățile lumii științifice internaționale prezente la Cheia au adus un plus de valoare cercetărilor științifice întreprinse, o parte dintre ele văzând lumina tiparului cu acest prilej.

 

Prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu

Membru titular al Academiei de Științe Juridice din România

și al Academiei Internaționale de Drept Comparat de la Haga

Membru al Comitetului Director al IDEF şi al Consiliului ELI

WordPress Lightbox