Coș

TEHNOLOGII HOTELIERE

39,00 lei

Informații suplimentare

Autor

Format

14.5×20

ISBN

978-606-28-1274-4, 978-606-9062-61-6

Pagini

348

Data aparitiei

iunie 2021

Stoc epuizat

Categorie:

Descriere

Dezvoltarea industriei ospitalităţii la nivel mondial şi accentuarea competitivităţii la nivelul tuturor unităţilor de cazare şi alimentaţie, fie independente, fie integrate marilor companii hoteliere sau lanţurilor de alimentaţie publică tip „fast food” impun orientarea către noi standarde şi aplicarea celor mai moderne tehnologii de producţie şi distribuţie a produselor şi a serviciilor turistice ce necesită nu numai cunoaşterea acestora de către toţi cei angrenaţi în afacerile din acest sector, ci şi aprofundarea lor la nivelul studiilor universitare prin crearea de competenţe şi abilităţi specifice.

Obiectivul general al disciplinei „Tehnologii Hoteliere” constă atât în însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice privind sectorul industriei ospitalităţii şi identificarea principalelor componenete şi concepte utilizate la nivelul sectorului, cât și în cunoaşterea aprofundată a principalelor operaţiuni şi tehnici de gestionare a activităţii hoteliere.

Prin urmare, un obiectiv specific al disciplinei este dezvoltarea competenţelor studenţilor prin abordarea pragmatică a activităţilor şi operaţiunilor de prestare propriu-zisă a serviciilor hoteliere pentru a putea fi integrați cu ușurință pe piața muncii din acest domeniu.

În cadrul metodelor şi instrumentelor de evaluare se au în vedere, pe de o parte, metodele de evaluare tradiționale, dar și un set de metode alternative, printre care, cea considerată a fi cea mai eficientă de profesorul titular al acestui curs este evaluarea participativă, consensuală, ce pune accentul pe colaborarea reală între profesor și student în scopul stimulării procesului învăţării. Întregul curs de față urmărește stimularea şi implicarea studentului atât în procesele de învăţare, cât şi în cele de elaborare a criteriilor şi indicatorilor de evaluare.

Criteriile de evaluare se desfășoară în două etape:

– Evaluare pe baza criteriilor frecvenței și performanței (20%) precum Prezență, Test semestrial de evaluare 50%, Participare activă la seminar, Activităţi aplicative / studii de caz / referate, Participare la sesiunea de comunicări științifice studențești, Test de evaluare (30%)

– Evaluare finală în cadrul sesiunii de examene sub forma de probă scrisă (20%)

 

Materialele pentru cursuri sau seminarii, îndrumările și criteriile de realizare a proiectelor/referatelor aferente disciplinei „Tehnologii Hoteliere” se regăsesc pe platforma online a Universității Româno-Americane, www.paginamea.rau.ro și pe platforma online Microsoft Teams.

WordPress Lightbox