Coș

Vitalitatea culturală a orașelor din România – ediția 2018

Informații suplimentare

Autor

, , , , ,

Format

20×24

ISBN

978-606-28-0958-4, 978-606-9062-23-4

Pagini

80

Categorie:

Descriere

Societățile sunt într-un continuu proces de transformare, iar acest aspect poate fi observat cu privire la fiecare dintre instituțiile sociale de bază, dintre care amintim: politica, economia, religia, familia și educația. Istoria umană a cunoscut o dinamică de la comunități agrare, premoderne, transformate în societăți industriale urbane și, într-un final, societățile prezente definite ca postmoderne. Printre efectele acestor transformări putem aminti schimbări aduse asupra familiei, organizată în premodernitate în jurul familiei extinse și reorganizată astfel încât în prezent complexitatea vieții de familie subîntinde organizări diverse – de la familii care încă mai cuprind trei generații la familii nucleare și monoparentale. Similar, natura muncii umane a fost schimbată, prin trecerea de la o organizare bazată pe munca de subzistență către munca industrială, în care timpul și puterea de muncă reprezintă elemente contractate.Însă urbanizarea nu este doar o cauză a dinamicii societale, fiind la rândul său afectată de diverși factori. Felul în care arată orașele și activitățile pe care se bazează pentru a facilita traiul cetățenilor reprezintă la rândul lor rezultatul unor procese economice, sociale și politice. Cea de-a doua jumătate a secolului XX a cunoscut trecerea de la o economie bazată pe producție la una postindustrială, organizată în jurul serviciilor. O astfel de schimbare a stat la baza și a ceea ce pe parcursul următoarelor pagini va reprezenta punctul focal: vitalitatea culturală a orașelor.

Pentru societățile contemporane au fost utilizate caracterizări felurite: postmoderne, supermoderne, ale vitezei, globale, ale rețelelor și multe altele. Astfel de caracterizări marchează schimbări importante în ceea ce privește modalitățile oamenilor de a se raporta la spațiul în care locuiesc, la stilul de viață pe care îl au și la economie. Așadar, vitalitatea culturală devine un element tot mai important într-o economie în care sectorul creativ câștigă pe zi ce trece tot mai mult teren, fapt ce trebuie luat în considerare atunci când sunt realizate proiecte de urbanizare. Orașele creative, ca expresie a vitalității culturale urbane ridicate, sunt orașe cu economii puternice, i.e. ofertă mai mare a locurilor de muncă și capital uman peste medie, ce acționează ca centre de atragere a populației în defavoarea orașelor care nu investesc deloc în dezvoltarea industriilor creative.

WordPress Lightbox