Conferința Internațională a Nediscriminării și Egalității de Șanse – NEDES ediția XII, 31 octombrie 2018

Conferința Internațională a Nediscriminării și Egalității de Șanse – NEDES este organizată în parteneriat de Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” București și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării cu Comisia Pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale din Camera Deputaților și cu Centrul European pentru Promovarea Nediscriminării și Egalității de Șanse – NEDES 2014+ în cadrul proiectului de cercetare-dezvoltare ”Modalități de promovare a principiilor nediscriminării și egalității de șanse în societatea actuală”.

Organizată pentru prima dată în 2007, cu ocazia Anului European al Egalității de Șanse pentru toți și bucurându-se de un real interes atât în rândurile specialiștilor în domeniul drepturilor omului, cât și printre elevi, studenți și masteranzi, NEDES s-a dezvoltat, ajungând la ediția a XII-a în anul 2018. Ca obiectiv principal, NEDES își propune să ofere specialiștilor din domeniul drepturilor omului posibilitatea de a se întâlni și, mai ales, de a schimba păreri despre modul în care principiul nediscriminării și cel al egalității de șanse sunt respectate în societatea românească și internațională. NEDES are caracter internațional și se adresează tuturor celor interesați din România, dar și din străinătate, dorind să pună în valoare cercetările interdisciplinare și multidisciplinare.