Coș

Baze de date

30,00 lei

Informații suplimentare

Autor

Format

17×24

ISBN

978-606-28-0910-2, 978-606-9062-05-0

Pagini

172

Categorie:

Descriere

Preocuparea oamenilor pentru a înregistra faptele şi aspectele din viaţa de zi cu zi este veche de mii de ani, mărturie în acest sens stând tăbliţele de lut rămase de la sumerieni de acum peste 6000 de ani. Pe lângă faptele de arme ale eroilor vremii, respectivele documente consemnează şi alte aspecte, mult mai comune, în legătură cu existenţa de zi cu zi a acelei societăţi: taxele şi impozitele plătite de cetăţeni, procese verbale în care sunt consemnate deciziile judecătorilor din tribunale şi multe altele.

La fel de veche (ca şi preocuparea de a înregistra faptele) este şi necesitatea organizării şi gestionării înregistrărilor respective, fapt ce a condus la dezvoltarea a numeroase tehnici în acest sens şi poate că cel mai bun exemplu este apariţia bibliotecilor (cea mai celebră fiind cea din Alexandria).

Odată cu apariţia tehnicii de calcul şi dezvoltarea ulterioară a acesteia s-au adăugat noi dimensiuni acestei activităţi, fapt ce a permis nu numai transpunerea integrală pe calculator a tuturor tehnicilor manuale dezvoltate de-a lungul timpului, ci şi un salt calitativ fără precedent în organizarea şi gestionarea datelor.

Bazele de date actuale înregistrează aspecte din cele mai diverse domenii de activitate: economie, ştiinţă, artă, cultură, medicină etc. Formele de prezentare a informaţiei sunt şi ele dintre cele mai variate: text, numere, imagini, hărţi, sunet, video ş.a. La ora actuală sistemele de gestiune a bazelor de date (SGBD) asigură accesul automat, rapid şi sigur la volume imense de date care pot fi dispersate în întreaga lume. Aceste sisteme au devenit un element important al infrastructurii societăţii noastre şi câştigă o importanţă tot mai mare printre diversele sisteme de programare utilizate pe toate tipurile de calculatoare.

În activitatea de zi cu zi de foarte multe ori suntem confruntaţi cu nevoia luării deciziilor. Aproape de fiecare data această luare de decizii este condiţionată de existenţa informaţiilor cu privire la situaţia asupra căreia trebuie să decidem. O decizie care nu este fundamentată pe informaţii clare, complete şi la zi este fără nici o valoare şi chiar mai mult decât atât poate fi şi dăunătoare.

Deseori, foarte multă lume foloseşte noţiunile de date şi informaţii ca şi când ar fi echivalente. Cotidian acest lucru nu deranjează şi devenit deja o practică comună ca cei doi termeni să fie consideraţi interschimbabili, folosindu-se când termenul de dată, când termenul de informaţie atribuind ambelor aproximativ aceeaşi semnificaţie. Însă, în cazul nostru este foarte important să facem o distincţie clară între noţiunile de dată şi informaţie.

Datele sunt fapte culese din realitate (lumea reală) pe baza unor observaţii şi măsurători, în timp ce informaţia este rezultatul interpretării (prelucrării) datelor de către un anumit subiect şi conferă acestuia capacitatea de a lua decizii.

Aşadar, datele devin informaţii doar în momentul în care ele interacţionează cu un sistem capabil să le interpreteze. Aceeaşi dată poate fi interpretată în mod diferit de subiecţi diferiţi, fapt ce conduce la generarea de informaţii diferite. În consecinţă, nu putem spune că există o corespondenţă biunivocă între date şi informaţii. În acest context, trebuie precizat faptul că sistemele de calcul nu prelucrează informaţii, ci date; vorbim de sisteme de prelucrare a datelor şi nu de sisteme de prelucrare a informaţiilor, folosim baze de date şi nu baze de informaţii.

Datele au un caracter obiectiv în timp ce informaţia este subiectivă.

Astăzi informaţia a devenit o componentă majoră, esenţială în desfăşurarea oricărei activităţi. Informaţia nu are valoare decât dacă ea influenţează procesul de luarea a deciziilor şi dacă determină luarea unor decizii mai bune decât cele care ar fi luate în lipsa ei. Pentru aceasta informaţia trebuie să fie disponibilă în timp util, să fie corectă, necontradictorie, neredundantă şi să aibă forma adecvată necesităţilor factorilor de decizie. Aceste cerinţe sunt realizabile prin existenţa unui volum imens de date care trebuie culese, memorate, organizate, regăsite şi prelucrate în mod corespunzător în vederea utilizării lor ca informaţie. O astfel de activitatea instituţionalizată este legată în informatică de noţiunea de bază de date.

WordPress Lightbox