Coș

Perfecţionarea managementului resurselor umane din perspectiva accesării fondurilor europene

48,00 lei

Informații suplimentare

Autor

Format

17×24

ISBN

978-606-28-1597-4, 978-606-9062-97-5

Pagini

204

Data aparitiei

aprilie 2023

Categorie:

Descriere

Cercetarea desfășurată are ca obiectiv principal evaluarea performanței managementului resurselor umane în instituțiile din România în ceea ce privește accesarea fondurilor europene. Cercetarea științifică este concentrată asupra performanței managementului resurselor umane în cadrul acestor instituții și are ca punct de plecare specificul managementului proiectelor și a transformărilor pe care această metodă de management le generează la nivelul instituțiilor/organizațiilor/firmelor realizând astfel un management performant al resurselor umane în vederea accesării fondurilor structurale. Perfecționarea managementului resurselor umane din perspectiva accesării fondurilor europene este evaluată prin raportare la perioada de programare multianuală 2007-2013, date fiind următoarele argumente:

–          perioada 2007 – 2013 reprezintă prima perioadă de programare în cadrul căreia firmele românești au avut posibilitatea de a accesa finanțări disponibile din instrumente structurale în cadrul programelor operaționale finanțate în cadrul obiectivului Convergență și Cooperare teritorială europeană;

–          perioada de programare 2007-2013 reprezintă o perioadă de programare încheiată, care permite evaluarea adecvată a capacității de accesare a fondurilor europene de către firmele românești, asigurând și posibilitatea de evaluare a impactului și sustenabilității finanțărilor la nivelul organizațiilor beneficiar;

–          rezultatele perioadei 2007-2013 se pot constitui în lecții învățate pentru perioada 2014-2020, experiențele pozitive sau negative 2007-2013 putând fi integrate la nivelul practicilor de management ale firmelor românești pentru creșterea performanțelor organizaționale în accesarea fondurilor europene în noua perioadă de programare.

Cercetarea desfășurată are ca finalitate definirea cadrului conceptual privind managementul resurselor umane și managementul proiectelor în vederea absorbției fondurilor europene din perspectiva cererii de fonduri. Accesarea fondurilor europene reprezintă un proces dezvoltat în jurul conceptului de proiect. În consecință, una din principalele transformări induse de accesarea fondurilor europene la nivelul instituțiilor este generată de integrarea managementului de proiect la nivelul managementului organizației respective. Realizarea obiectivelor cercetărilor stabilite a presupus parcurgerea următoarelor etape:

  1. Evaluarea stadiului actual de cunoaștere în domeniul managementului de proiect corelat cu managementul resurselor umane;
  2. Evaluarea stadiului actual de cunoaștere în domeniul politicii de coeziune și absorbției fondurilor europene;
  3. Evaluarea contextului european privind fondurile structurale;
  4. Definirea și tratarea ipotezelor de cercetare;
  5. Fundamentarea concluziilor și elaborarea unui model/ghid de bune practici.
WordPress Lightbox