Recenzie ,,Globalizarea societății. Globalizarea dreptului” – un dar neprețuit

Scriu aceste rânduri în zorii zilei de 25 ianuarie 2021. Primul gând este că pentru mine, luna cadourilor este mai mare decât normalul, deoarece darurile continuă să sosească.

Foarte solicitatul curier în perioada pandemiei, sper că va trece curând totul în istorie, mi-a adus un prețios pachet. În interior, o carte intitulată ,,Globalizarea societății. Globalizarea dreptului”.

Dacă (aproape) toată lumea vorbește de președintele american cu numărul 46, Joe Biden, eu o să scriu despre cel cu numărul 28. Chiar la data de 25 ianuarie, dar anul 1919, președintele Statelor Unite ale Americii cu numărul 28  numitul Woodrow Wilson propune la Conferința de pace de la Paris crearea Ligii Națiunilor. Este una din primele viziuni globale ale unui politician. Ori, cartea primită de mine este chiar despre globalizare. Nimic nu este întâmplător în lumea creată de Dumnezeu.

Apropo de religie și spiritualitate, Woodrow Wilson era prezbiterian, deci cunoștea bine pe Creator. Deși sunt ortodox, în 25 ianuarie voi scrie despre… catolicism, deoarece chiar la 25 ianuarie, dar 2006  Papa Benedict al XVI-lea publică prima sa enciclică Deus caritas est (Dumnezeu este dragoste), în care se ocupă de dragoste în diferitele ei dimensiuni.

Relatăm azi despre dragostea de cărți. În context, pentru a termina cu reperele istorice ale zilei, voi mai aminti doar că tot la 25 ianuarie, dar 1988 a fost inaugurată Biblioteca Română de la Paris. Un bastion al afirmării culturii de la noi prin intermediul tipăriturilor într-un oraș decisiv pentru civilizația occidentală.  După o introducere deja prea lungă, să trecem și la subiect.

,,Globalizarea societății. Globalizarea Dreptului” este un volum ce impresionează încă de la copertă.

Editori coordonatori sunt Irina Moroianu Zlătescu, Alexandra Bucur Ioan și Elena Marinică.

Iată lista impresionantă a autorilor: Ioan Alexandru, Magda Jianu, Irina Moroianu Zlătescu, Elena Mihaela Fodor, Mădălina Cocoșatu, Cristina Elena Nicolescu, Codruța Ștefania Jucan, Bogdan Buneci, Claudia Elena Marinică, Petru Emanuel Zlătescu, Alexandru Jianu, Alexandra Bucur – Ioan, Cristian Bitea, Georgiana Andreea Petre Nicolae, Andrei Nicolae, Roxana Denisa Gavrilă și Elena Roxana Vișan.

Doamna prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu este Membru titular al Academiei de Științe Juridice din România și al Academiei Internaționale de Drept Comparat de la Haga, Membru al Comitetului Director al Institutului Internațional de Drept de Expresie și Inspirație Franceze din Paris și al Consiliului Institutului European de Drept de la Viena/Bruxelles.

Volumul poartă girul a două case editoriale de prestigiu, este vorba despre Editura Universitară și Editura Universul Academic.

Ilustrația, așa cum ne-a obișnuit în ultima vreme, doamna profesor Zlătescu este asigurată de impresionantul planiglob achiziționat de la celebrii buchiniști de pe malurile Senei. Am văzut lucrarea în original acasă la doamna profesor și pot să depun mărturie că este o lucrare memorabilă și din punct de vedere geografic, dar și al artelor vizuale.

Pe parcursul a 218 pagini cartea reunește valoroase cercetări din mai multe domenii de maximă actualitate la nivel planetar, prezentate în cea mai mare parte, pentru prima dată la sesiunea Universității de la Cheia, reuniune ce a avut ca temă ,,Globalizarea societății. Globalizarea Dreptului”.

Pentru a fi drepți și cu realitatea gazetărească, depun o altă mărturie. Tema îmi suna cunoscut din publicația Ziarul Prahova unde semnez aproape săptămânal niște modeste editoariale.

Acolo, chiar redactorul șef, doamna Luiza Rădulescu Pintilie scria recent:

,,Puţin înainte de a se fi încheiat anul trecut,  sub rigorile şi limitările impuse de pandemia de coronavirus , care a mutat organizarea manifestărilor ştiinţifice  şi culturale în spaţiul on line, s-au  desfăşurat, în continuarea unei frumoase şi valoroase tradiţii, cursurile  Universităţii Internaţionale de la Cheia – ajunsă la cea de-a 26-a ediţie, în organizarea Clubului de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”,

în colaborare cu Secţia de Drept Internațional a Academiei de       Ştiinţe Juridice din România- (ASJR), Asociația pentru Națiunile Unite din România-(ANUROM), reprezentată de preşedintele ANUROM, prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu, ministrul plenipotențiar Florin Emeric Saghi – vice președinte ANUROM, asociație membră a Federației Mondiale a Asociațiilor pentru Națiunile Unite, Centrul Transdisciplinar de  Drepturile Omului (CTDO) din SNSPA şi Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România(UZPR),cu participarea unor membri ai Institutului de Drept european (ELI) și ai Institutului Internațional de Drept de Expresie și Inspiraţie Franceze – (IDEF). Manifestarea a  avut  loc în contextul împlinirii a  75 de  ani de la crearea ONU, a 65 de ani de când România este membră a acestei organizații mondiale și a 70 ani de la adoptarea Convenţiei europene a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.  Pe agenda reuniunii s-au aflat teme de maximă actualitate , vizând  evoluția dreptului internațional, cu exemplificări din domeniul dreptului internațional al drepturilor omului de la adoptarea Cartei ONU până azi,  subliniindu-se  rolul pe care îl joacă în prezent bunele practici în elaborarea de noi standarde şi  evidențiindu-se  problematica prioritară a  ONU în secolul al – XXI-lea:  menținerea păcii și securității, protecția drepturilor omului, furnizarea de ajutoare umanitare, educația, migrația, promovarea dezvoltării durabile ,garantarea dreptului internațional, schimbările climatice etc. A fost evidenţiată, de asemenea, în acord cu tematica  abordată recent de  Adunarea  Generală ONU,  importanţa cooperării între ONU și organizațiile regionale, cu accent   pe  necesitatea întăririi capacităților democratice, apărarea  valorilor democratice şi a  drepturilor omului, buna vecinătate,  elaborarea  de programe şi proiecte în domenii prioritare precum securitatea, drepturile omului, protecția mediului. În acest cadru şi – a găsit locul potrivit şi prezentarea   publicaţiei  academice ,,Globalizarea societății. Globalizarea Dreptului”, ce reuneşte articole semnate   de  prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu – membru titular al Academiei de Științe Juridice din România și al Academiei Internaționale de Drept Comparat de la Haga ;prof. univ.dr. Ioan Alexandru, prof. univ.dr. Magda Jianu, conf. univ. dr. Mădălina Cocoșatu, conf. univ. dr. Constanța Matușescu, conf. univ. dr. Mihaela Elena Fodor, prof. drd. Roxana Elena Vișan, ideile, consideraţiile şi argumentaţiile ştiinţifice de înalt  nivel ale acestora  contribuind în  mod  real la evoluția modelelor de bune practici în domeniul dreptului, al științelor administrative şi sociale,  ca o constantă a plusvalorii pentru întreaga societate academică. Lăsând deschis dialogul spre  viitoarele  ediţii ale Universităţii Internaţionale de la Cheia, cu speranţa că ele vor putea fi organizate în  condiţii de normalitate, ediţia  recentă s-a încheiat reafirmând mesajul încărcat de speranță şi  încredere al secretarului general al ONU, Antonio Guterres: „Împreună, să facem pace între noi, cu natura, să abordăm criza climatică, să oprim răspândirea COVID-19 și să facem din 2021 un an al vindecării, al  însănătoșirii”.

 Dacă are cineva curiozitatea să privească cuprinsul elegantului volum, vom afla că el cuprinde studii despre provocările privind globalizarea și administrația publică, implementarea cartei etice europene privind utilizarea inteligenței artificiale în sistemele judiciare, actele normative administrative în contextul digitalizării.

Avem apoi la dispoziție un inedit studiu dedicat Sfântului Scaun – o guvernare globală, că tot am amintit de catolicism în debutul acestor rânduri.

Cercetările cuprinse în carte continuă cu viziunea globală comună a guvernanței privind migrația, inteligența artificială și migrația în epoca globalizării.

Ne oprim deocamdată aici pentru a rezerva și cititorilor marile bucurii ce se pot savura parcurgând cu creionul în mână totul până la coperta cu numărul 4.

Al dumneavoastră prea plecat și prea supus,

Aristotel Bunescu