Coș

Contabilitate financiară aplicată – Ghid practic, Ediția a II-a revizuită, actualizată și completată

Informații suplimentare

Autor

,

Format

21×29.7

ISBN

978-606-28-0804-4, 978-606-94702-0-6

Pagini

482

Categorie:

Descriere

Având în vedere modificările survenite în ultima perioadă, atât în sistemul contabil, cât și în cel fiscal, am considerat necesar să reedităm o lucrare care să cuprindă aspectele practice cu care specialiștii se confruntă la nivelul entităților, în organizarea și conducerea evidenței contabile.

Scopul acestei cărți îl constituie prezentarea celor mai importante fenomene care au loc la nivelul societăților comerciale și reflectarea acestora în contabilitate, pe baza documentelor financiar-contabile.

Lucrarea, care este structurată în șapte capitole, abordează o problematică complexă, respectând succesiunea claselor de conturi din Planul de conturi general și permite înțelegerea și găsirea soluțiilor corecte pentru fiecare problemă ce suscită interes din punct de vedere practic.

În acest context, în primele șase capitole ne-am ocupat de modalitatea de înregistrare în contabilitate a principalelor operații economice de la nivelul entităților, prezentând totodată și documentele justificative aferente, cu afectarea corespunzătoare a conturilor ce se referă la capitaluri, imobilizări, stocuri și producție în curs de execuție, terți, disponibilități, cheltuieli și venituri, iar în ultimul capitol am prezentat o monografie contabilă pentru o entitate cu activitate comercială, pe o perioadă de 3 luni, punând accent, pe lângă documentele primare și declarațiile impuse de legislația în vigoare și pe documentele centralizatoare și de sinteză (balanțe de verificare, registre de contabilitate și situații financiare anuale).

Prin urmare, ediția a II-a a fost revizuită astfel încât aceasta cuprinde actualizările legislative până în luna septembrie 2018, din punct de vedere contabil și deopotrivă fiscal, dar a și fost completată cu operații și documente care privesc: leasingul financiar, activele biologice productive și cele de natura stocurilor, produsele agricole, rezervele din reevaluare, investițiile imobiliare, ajustările pentru deprecierea activelor, imobilizările și stocurile în curs de aprovizionare, decontările cu terții etc., relevând totodată și problematici fiscale complexe privind TVA split, taxarea inversă, operațiuni scutite de TVA și altele.

Considerăm că, prin aspectele tratate, lucrarea este utilă oricărui economist, tuturor celor interesați să cunoască aspectele practice din domeniul contabilității

financiare și fiscalității, precum și studenților de la facultățile cu profil economic, reprezentând un important material didactic.

Autorii

WordPress Lightbox