Coș

PLANURILE DE CONTURI actualizate la 1 ianuarie 2019. GHID COMPARATIV

40,00 lei

Informații suplimentare

Autor

Format

17.6×25

ISBN

978-606-94702-9-9

Pagini

198

Categorie:

Descriere

Pentru uzul practic al funcționarilor publici și privați, al contabililor autorizați, experților contabili, auditorilor financiari, lichidatorilor, consultanților fiscali, evaluatorilor, studenților și elevilor care se specializează în domeniul contabilității, controlului fiscal, auditului financiar, controlului intern și managementului fondurilor publice și private, fondurilor externe nerambursabile sau rambursabile, am alcătuit acest Ghid comparativ al planurilor de conturi actualizate la 1 ianurie 2019, pentru următoarele categorii principale de entități:

– întreprinderi, microîntreprinderi și întreprinderi mici, reclasificate prin Ordinul nr. 1802/2014, aplicabil de la 1 ianuarie 2015 în micro entități, entități mici, mijlocii și mari și grupuri mici, mijlocii și mari, precum și entităților cu capital de stat, care l vor aplica numai din 22 iunie 2015 până la 31 decembrie 2017, în paralel cu Ordinul nr. 1286/2012, ce intră în aplicare singur după 1 ianuarie 2018 la acestea, așa după cum a fost modificat și înlocuit prin Ordinul nr. 2844/2016, aplicabil și pentru anul 2016, care l a abrogat retroactiv de la 1 ianuarie 2016;

– societăți comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobat prin Ordinul nr. 1286/2012, modificat și abrogat prin Ordinul nr. 2844/2016 – MO nr. 1020/19. 12. 2016, când a fost introdus obligatoriu, retroactiv și pentru întreg anul 2016;

– organizații nonprofit: asociații, fundații, federații, uniuni, patronate, sindicate, partide politice, unități de cult și asociații de proprietari care țin evidența contabilă în partidă dublă, la care am făcut și o analiză comparativă a planului de conturi nou cu cel vechi, subliniind ce modificări s au făcut și unde;

– instituții publice, inclusiv consiliile locale comunale, orășenești (de sector), municipale, județene.

 

Autoarea Virginia Greceanu Cocoș este cunoscută cititorilor prin volumele în serie privind „Contabilitatea instituțiilor publice comentată, simplificată și actualizată”, apărute între anii 2000 2014, cu care a ajuns în anul 2014 la vol. VIII. Ultimele titluri semnate de dânsa sunt:

  1. Contabilitatea instituțiilor publice, comentată, actualizată și simplificată/ 2014;
  2. Contabilitatea aplicată a întreprinderilor și micro întreprinderilor/ 2014;
  3. Ghid de contabilitate și legislație pentru casele de ajutor reciproc//2014;
  4. Contabilitatea în partidă dublă și legislația persoanelor juridice fără scop patrimonial/2014;
  5. Ghidul legislativ fiscal al micului întreprinzător /2014.
  6. Planurile de conturi – Ghid comparativ /2015 și 2017;
  7. Codul fiscal nou – comentat, adnotat și comparat cu cel anterior /2016;
  8. Monografii contabile pentru asociații și fundații/2016;
  9. Evoluţia politicii fiscale între anii 2016–2018.

 

Prezenta lucrare are un caracter sintetic evident și o utilitate practică incontestabilă, motive pentru care nu trebuie să lipsească din biblioteca nici unui salariat al unei întreprinderi, regii autonome, societăți comerciale cu capital parțial – majoritar de stat, instituții publice sau persoane juridice fără scop patrimonial, precum nici al liber profesioniștilor care deservesc aceste entități și elevilor și studenților care urmează să intre în domeniul financiar contabil ca salariați sau liber profesioniști.

 

Autoarea

WordPress Lightbox