Coș

Fundamentarea strategiilor de portofoliu ale entităţilor financiare prin tipologizarea consumatorilor cu ajutorul cercetărilor de marketing

Informații suplimentare

Autor

Format

17×24

ISBN

978-606-28-1241-6, 978-606-9062-53-1

Pagini

246

Data aparitiei

aprilie 2021

Categorie:

Descriere

Pieţele financiare au un rol hotărâtor în promovarea unei eficienţe economice ridicare prin canalizarea fondurilor de la cei care le deţin în exces către cei care au nevoie de capitaluri pentru dezvoltare. Pieţele financiare sunt într-o continuă schimbare, iar piaţa financiară din România este una tânără, restructurată în cei 20 de ani după revoluţia din 1989, când s-a făcut trecerea de la un regim totalitar şi o economie centralizată la un regim democratic, şi o liberalizare a economiei după modelul economiilor de piaţă.

Economiile şi investiţiile, cele care stau, de altfel, la baza procesului de achiziţie de produse financiare, joacă un rol important atât la nivel macroeconomic, cât şi la nivelul fiecărei persoane sau firme în parte. Entităţile financiare sunt interesate de factorii care stau la baza modelării unui comportament de economisire sau de investire.

Pentru a putea realiza produse, care să ofere beneficii, atât clienţilor, cât şi entităţilor financiare trebuie să cunoască şi să înţeleagă categoriile de consumatori, şi să previzioneze nevoile şi comportamentul lor de cumpărare. Pe pieţele financiare internaţionale modelele de luare a deciziei de cumpărare, extrem de complexe datorită intangibilităţii produselor financiare pe de o parte, a incertitudinii generării profitului pe de alta, precum şi a riscului financiar, deloc nesemnificativ, au ca suport bazele de date de clienţi. Acestea oferă instituţiilor financiare posibilitatea de a analiza profilul consumatorului potrivit pentru fiecare tip de investiţie în produse financiare.

Cu toate acestea, comportamentul consumatorilor pe piaţa financiară din România este puţin cercetat şi nestructurat. Predicţia asupra modului în care consumatorii vor reacţiona este importantă pe piaţa financiară, dar nu poate fi realizată fără o bază de date în care să fie inregistrate şi descrise tipurile principale de consumatori.

Înţelegerea consumatorilor reprezintă elementul central al eficienţei marketingului, şi totuşi această înţelegere în sectorul produselor financiare este destul de limitată. De cele mai multe ori potenţialii consumatorii identifică cu greu diferenţele dintre diversele clase şi tipuri de produse financiare. În acelaşi timp, consumatorilor le este dificil să efectueze evaluarea produselor înaintea cumpărării, în consecinţă ajungând să perceapă în momentul cumpărării efective grade de risc foarte ridicate, fiind privite ca nişte „cumpărături obositoare” cu costori emoţionale mari.

Lucrarea de cercetare este structurată pe cinci capitole şi are ca scop realizarea unei tipologii a consumatorului de produse financiare, pe baza căreia entităţile financiare să îşi poată fundamenta strategiile de portofoliu de clienţi.

Primul capitol, structurat în 4 subcapitole, are în vedere stabilirea fundamentelor teoretice cu privire la noţiunile de piaţă financiară, structură, produse şi participanţi.

Al doilea capitol, structurat în 3 subcapitole, prezintă analiza pieţei financiare din România, pe structurile ei principale, şi anume piaţa bancară, piaţa asigurărilor şi piaţa de capital, şi evoluţia acesteia în ultimii 20 de ani. Analizează atât noţiunile de piaţă emergentă cu caracteristicile sale, şi conţine un scurt istoric al economiei României. Prezintă de asemenea, stadiul actual al cercetării comportamentului consumatorului.

Capitolul trei structurat în 5 subcapitole, pune bazele teoretice ale comportamentului consumatorului, metodele de cercetare ale comportamentului consumatorului, particularităţi ale comportamentului consumatorului pe pieţe financiare şi metode de segmentare.

Al patrulea capitol, prezintă comportamentul de economisire – investire al persoanelor fizice pe piaţa din România, pe baza a trei cercetării realizate în perioada 2009-2011. Este structurat în 2 paragrafe, primul fiind destinat dezvoltării unui instrument de analiză al comportamentului consumatorului de produse financiare şi al doilea analizei percepţiei consumatorilor asupra instrumetelor de economisire-investire.

Ultimul capitol răspunde nevoii de investigare iniţială a principalelor caracteristici demografice care pot influenţa comportamentul de consum, lansarea de ipoteze, testarea ipotezelor în urma strudiului realizat în 2011 şi prezentarea principalelor caracteristici demografice şi psihografice ale căror influenţe asupra comportamentului consumatorului pot fi considerate relevante. Prezentarea principalelor tipuri de consumatori de produselor financiare, precum şi oferirea unui suport direcţiilor strategice de formare a portofoliului de produse financiare pe baza tehnicilor de analiză a structurii pieţei.

WordPress Lightbox